• Doordacht verduurzamen

Is uw kantoor klaar voor 2023?

Vanaf 2023 moet uw kantoorruimte minimaal beschikken over een energielabel C. 60% van de gemeenten zijn hier al klaar voor.

Ruim 40% van de gemeenten moet nog vóór 2023 een verplichte labelsprong maken. Er is nog ruim 900.000 m2 te verduurzamen.

Upgreen weet zeker dat ook uw huisvesting kostenneutraal verduurzaamd kan worden. Dat noemen wij doordacht verduurzamen.

Energie is slechts één onderdeel. Upgreen kijkt breder naar uw duurzaamheidsopgave. Door het slim combineren van big data ziet u de mogelijkheden van ruimtereductie én  productiviteitsstijging van uw medewerkers door een labelsprong. Zo ontstaat een haalbare businesscase en is de verplichte labelsprong rendabel! Kijk snel op het interactieve dashboard om de resultaten van uw gemeente te zien. U krijgt inzicht in de kosten en opbrengsten om budgetneutraal een labelsprong te maken. U bepaalt voor welk ambitieniveau: label C, label A of BENG.

Interactief dashboard

Hoe werkt Upgreen?

DATA

Het dashboard is opgesteld aan de hand van openbare big data. Er is onder meer gebruik gemaakt van het BAG register, EP-online en de kennisbank van het openbaar bestuur.

ENERGIE

Aan de hand van de verzamelde data is per labelsprong de investering voor de verduurzamingsmaatregelen en de potentiële enerigebesparing per vierkante meter bepaald.

RUIMTEREDUCTIE

Efficiënt ruimtegebruik is de basis voor duurzame huisvesting. Door het reduceren van het aantal m2 per fte dalen de huisvestingslasten en wordt de verduurzaming rendabel.

PRODUCTIVITEIT

Huisvesting met een prettig binnenklimaat heeft invloed op de productiviteit van uw medewerkers. Verbetering van de productiviteit draagt bij aan een positieve businesscase.

Is Upgreen alleen maar een theoretisch model? Zeker niet. Hieronder vindt u enkele voorbeeldprojecten die volgens de filosofie van Upgreen zijn gerenoveerd/gebouwd en die de businescase bevestigen.

Upgreen in de praktijk

Doux Creative One Page HTML Template

RDW Veendam

''Het is werk, maar het voelt als thuis''

Read more >
RDW Veendam
Portfolio category name

Voorafgaand aan de renovatie zeiden werknemers: "We willen af van de ziekenhuisgangen." Het sobere en verouderde gebouw waarin het RDW (Dienst Wegverkeer) zat, was niet meer representatief en inspirerend. Het voldeed niet meer aan de hedendaagse wensen en ambities van de organisatie. Een belangrijk uitgangspunt voor de renovatie was dat de nieuwe huisvestingslasten niet hoger mochten worden, dan die voor de renovatie. Het doel was: kostenneutraal van label G naar A+. Die doelstelling is behaald. Bij de renovatie speelde duurzaamheid, een vernieuwd werkplekconcept en een prettig binnenklimaat een belangrijke rol. Medewerkers waren zeer tevreden na de renovatie: "Het is werk, maar het voelt als thuis." Tevens is het gebouw geheel aardbevingsbestendig gemaakt.  

Visit Website
Doux Creative One Page HTML Template

Stadhuis Drechterland

''Door ontwerp en indeling klaar voor de toekomst!''

Read more >
Stadhuis Drechterland
Portfolio category name

Het nieuwe stadhuis heeft een hoog ambitieniveau met oog op duurzaamheid. Het stadhuis kent een ‘Excellent’-klassering binnen BREEAM-NL. Het gebouw is een mooi voorbeeld voor inwoners en geïnteresseerden om meer te leren over duurzaam bouwen. Naast de hoge duurzaamheidsambities is er een slag gemaakt in het efficiënt gebruiken van de vierkante meters. Er is een nieuw werkplekconcept ingevoerd waarbij inrichting en interieur zijn gekoppeld aan de nieuwbouw van het stadhuis. Burgemeester Rob van der Riet: ''We zetten een belangrijke stap in de efficiënte dienstverlening die wij alle inwoners van onze gemeente willen bieden''. ''Een duurzaam gemeentehuis dat door ontwerp en indeling klaar is voor de toekomst'', aldus de gemeente Drechterland.  

Visit Website
Doux Creative One Page HTML Template

Stadhuis Vlaardingen

Energielabelsprong van G naar A++

Read more >
Stadhuis Vlaardingen
Portfolio category name

Renovatie en restauratie van het zeventiende-eeuwse stadhuis, evenals het in de jaren zeventig gebouwde stadskantoor. Het kantoor is omgebouwd tot een duurzaam, energiezuinig (van energielabel G naar A++), flexibel en modern stadskantoor.

Visit Website
Doux Creative One Page HTML Template

Stadhuis Woerden

Een duurzame renovatie in meerdere opzichten

Read more >
Stadhuis Woerden
Portfolio category name

Het huidige stadhuis van de gemeente Woerden was te groot, in slechte staat en niet van deze tijd. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de renovatie van het stadhuis. Burgemeester Victor Molkenboer: ''In plaats van donker en opgesloten, wordt het stadhuis transparant en open met veel glas''. Het is een ingrijpende renovatie voor 400 medewerkers. Het stadhuis wordt verduurzaamd en het nieuwe werken wordt geïntroduceerd. De renovatiekosten vallen hierbij binnen de huidige huisvestingsexploitatielasten.

Visit Website
Doux Creative One Page HTML Template

Stadhuis Almelo

''Werken volgens een doorleeft concept''

Read more >
Stadhuis Almelo
Portfolio category name

Een groen gebouw, aan een groen plein, met een groen dak. Het nieuwe stadhuis van Almelo is BREEAM gecertificeerd, maakt gebruik van een  efficiënt werkplekconcept en het gaat om een klimaat neutrale exploitatie. Er is gekozen voor een nieuw stadhuis omdat het oude stadhuis op geen enkele manier meer voldeed aan de eisen van de organisatie. Er zijn keuzes gemaakt voor de toekomst: een nieuw, groen, stadhuis! Er zijn aanzienlijk minder elektriciteitskosten. In de toekomst wordt gedacht aan meer zelfvoorzienende maatregelen. Naast verduurzaming is er ook aandacht besteed aan het werkplekconcept. Het Nieuwe Werken vormt de basis voor efficiënt gebruik van de ruimte. Gerald de Haan (algemeen directeur gemeente Almelo): ''Het is echt een doorleeft concept, los van structuur, los van plaats en los van tijd. Onze medewerkers werken waar ze het hardste nodig zijn.''

Visit Website
Doux Creative One Page HTML Template

Gasterra, Groningen

Duurzaam hergebruik van leegstaand vastgoed

Read more >
Gasterra, Groningen
Portfolio category name

De drie G's waar GasTerra zeer veel waarde aan hecht - Gas, Groen en Groningen - mogen blijven, aldus CEO Gertjan Lankhorst. Duurzame renovatie van label G naar A+ en een optimale huisvestingssituatie voor haar medewerkers. Het originele cellenkantoor veranderde in een modern kantoorlandschap met een groot, centraal atrium als ontmoetingsplek. Een centrale ontmoetingsplek vormt het hart van het gebouw en zorgt voor zichtlijnen tussen de verdiepingen en daglicht in het gehele gebouw. Er wordt gebruik gemaakt van flexwerkplekken. Afdelingen beschikken over een 'vlek' waarbij medewerkers worden uitgedaagd om gedurende een werkdag een passende werkplek te zoeken afhankelijk van hun werkzaamheden.  

Visit Website

Zet nu de eerste stap naar een duurzame huisvesting! Neem contact op met:

Joanne Boonstra  – Sjoerd Groen  – Frank Jakobs

Upgreen is een tool van: